Υπάλληλος ΟΠΑΠ

Monday 1st July 2019
Ad Details

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ζητείται άτομο άνω των 21 ετών για μερική απασχόληση σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Λεμεσό. Προηγούμενη προϋπηρεσία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Τηλ επικοινωνίας 97613202