ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΑΝΤΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Tuesday 13th March 2018
Ad Details

Η εταιρεία αγοροπωλησιών αυτοκινήτων C. VARNAVA CARS SALES L.K.M, στο Πέρα Χωριό Νήσου, ζήτα υπάλληλο. Για περισσότερες πληροφορίες και για προσωπικό ραντεβού παρακαλώ καλέστε μεταξύ 08.30 και 18.00 στο τηλέφωνο 22080509.