Αποθηκάριος - Warehouseman

Monday 30th July 2018
Ad Details

Η εταιρεία Ανδρέας Ι. Κάννας & Υιοί Λτδ, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς ανταλλακτικών αυτοκινήτων ζητά για άμεση πρόσληψη αποθηκάριο για πλήρους απασχόλησης για τα καταστήματα της στην επαρχία Λευκωσίας.


Αποθηκάριος

  • Διαχείριση και οργάνωση αποθήκης
  • Παραλαβή και ετοιμασίας παραγγελιών
  • Κάτοχος άδειας οδηγού
  • Απαλλαγμένος από στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ωφελήματα:

  • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο +357 22 84 88 88