Τεχνίτης μαρμάρων και βοηθός τεχνίτη.

Friday 1st December 2017
Ad Details

Άτομο που να έχει εργαστεί σε εργοστάσιο μαρμάρων ή σε άλλο εργοστάσιο

Μισθός αναλόγος προσόντων