ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Thursday 4th October 2018
Ad Details

εργοληπτική εταιρεία με ειδικευση στα μεταλλικά σπίτια ζητά να προσλάβει τεχνικό διευθυντή/επιστάτη με Αδεια εργολάβου Δ' ή Ε' τάξης για μόνιμη απασχόληση.