Σερβιτόρα και καθαρίστρια σε νεοσύστατο εστιατόριο υγιεινής διατροφής

Tuesday 13th August 2019
Ad Details

Σερβιτόρα και καθαρίστρια σε νεοσύστατο εστιατόριο υγιεινής διατροφής. Δημιουργικά και ανοικτόμυαλα άτομα. Κλήση προς εναλλακτικό τρόπο ζωής και ενδιαφέροντα, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αλλά όχι αναγκαίο. Στήλτε Email παρακαλώ.