ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Thursday 30th August 2018
Ad Details

Η εταιρία OIKOS GROUP ενδιαφέρεται να προσλάβει έμπειρη γραμματέα.

Προσόντα:

  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη χρήση Η/Υ

Σαν επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η γνώση σε επιπλέον ξένες γλώσσες.

Μισθός αναλόγως προσόντων.