ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

Tuesday 1st May 2018
Ad Details

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ /ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ ΔΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ