ΦΥΤΩΡΕΙΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ GREEN VALLEY

Tuesday 3rd April 2018
Ad Details

ΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ&ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Ε.ΠΙΤΤΑΛΗ ΛΤΔ ΖΗΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΟΠΕΛΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 20-40 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ.

ΤΗΛ. 99662392 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΛΗΣ