Δανομέας

Sunday 9th September 2018
Ad Details

Η Εταιρεία Πυροσβεστικού Εξοπλισμού Pyromachiki Ltd ζητά Διανομέα για επαρχία Λευκωσίας.

καθήκοντα.

Εξυπηρέτηση ιφυστάμενου πελατολογίου

Απαραίτητα προσόντα.

Γνώσεις του οδικού δικτύου

Υπευθυνότητα και συνέπεια

Καθαρό ποινικό μητρώο

Παρέχονται.

Μόνιμη εργασία

Μισθός και προμήθεια

Τηλέφωνο επικοινωνίας 99678929