Μάρμαρα Καλιντέρη - Τοποθετητής για άμεση πρόσληψη

Monday 5th February 2018
Ad Details

Η εταιρεία Μάρμαρα Καλιντέρη με έδρα τη Λευκωσία ζητά πεπειραμένο τοποθετητή για πάγκους κουζίνας (γρανίτη,τεχνογρανίτη). Κάτοχος επαγγ. Άδειας Οδηγού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Πληροφορίες: 22210684, 99635651.