Εργοδηγός

Friday 1st June 2018
Ad Details

Από εταιρεία στη Λάρνακα, που δραστηριοποιείται στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα σε φωτοβολταϊκά πάρκα, λόγω όγκου εργασιών ζητείται άμεσα:

Εργοδηγός

Καθήκοντα:

Καθήκοντα εργοδηγού στη κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων

Προσόντα:

Ευρεία πείρα τουλάχιστον 5 χρόνια ως εργοδηγός σε συναρμολόγηση μεταλλικών κατασκευών και χωματουργικών έργων κατά προτίμηση σε έργα οικοπεδοποιήσεων η σε τεχνικά έργά.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο jobs@biolandenergy.com

Θα ενημερωθούν μόνο όσοι θα κληθούν στο στάδιο των συνεντεύξεων.

Bioland Energy Ltd | Λεωφόρος Ελευθερίας 3, Αραδίππου, Λάρνακα 7102 | Τηλ: 24505050