​Η Δομοχημική ζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης στο κατάστημα της στη Λεμεσό.

Friday 28th September 2018
Ad Details

Η Δομοχημική ζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης στο κατάστημα της στη Λεμεσό.

Χρήση forklift και επαγγελματική άδεια οδήγησης θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Βιογραφικά στο

fax: 22420651 ή στο info@domochemica.com.cy