ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Monday 6th November 2017
Ad Details

Η Εταιρεία Savero Trading Ltd, εισαγωγείς και διανομείς αλκοολούχων και άλλων ποτών, μέλος της Ερωτόκριτος Λ. Αντωνιάδης & Υοί Λτδ Est. 1924 επιθυμεί να προσλάβει άτομα για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Καθημερινή επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Αποθήκης,Διαχωρισμός παραγγελιών, Φόρτωση και Εκφόρτωση εμπορευμάτων,Τακτοποίηση του χορού της αποθήκης.Ευχάριστο και υπεύθυνο άτομο να μπορεί να δουλεύει σε ομάδα, Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα θεωρηθεί σαν επιπλέον προσόν,Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, Να μπορεί να δουλεύει υπερωρίες εάν χρειαστεί,

ΑΠΟΛΑΒΕΣ/ SALARY Αναλόγως πείρας και προσόντων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ / CVS Bιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jobs1@savero.com.cy, ή στο fax 22494622