Άτομο με καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας για να εργαστεί σε περίπτερο

Wednesday 2nd January 2019
Ad Details

Η Εταιρία M. Tsoutsoukis Trading Ltd ζητά προς άμεση πρόσληψη

  • Άτομο με καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας για να εργαστεί σε περίπτερο στο Στρόβολο

Για περισσότερες πληροφορίεςστο Τηλ: 99626269