ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Wednesday 2nd January 2019
Ad Details

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΑΜΠΡΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η. Υ ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ