3 Νέες θέσεις σε διαφημιστική εταιρία

Tuesday 11th September 2018
Ad Details

Καταξιωμένη διαφημιστική εταιρία, με έδρα τη Λευκωσία, αναζητά 3 άτομα με προϋπηρεσία ή χωρίς για άμεση στελέχωση για τα τμήματα της.

Η θέση αφορά:

 • ανάπτυξη εκστρατειών μάρκετινγκ
 • διεξαγωγή έρευνας και ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό αναγκών των πελατών
 • σχεδιασμός και παρουσίαση ιδεών και στρατηγικών
 • διαφημιστικές δραστηριότητες
 • ανάπτυξη πελατολογίου
 • ενημέρωση βάσεων δεδομένων καιχρήση συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
 • παρακολούθηση της απόδοσης
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες παρουσίασης
 • Πρωτοβουλία
 • Δυνατότητα προτεραιότητας και αποτελεσματικού σχεδιασμού
 • Δημιουργικότητα

Τι ζητάμε:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hrmarketingopportunities@gmail.com με κωδικό θέσης DEL.