κενη θέση ασκούμενου/ης Δικηγόρου

Monday 2nd October 2017
Ad Details

Το Δικηγορικό γραφείο Χαράλαμπος Ιακώβου στην Λευκωσία δέχεται αιτήσεις για την άμεση πρόσληψη ασκούμενου/ης Δικηγόρου

Απαραίτητα προσόντα-

Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ακεραιότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην διεύθυνση iaclaw@cytanet.com.cy