Οικιστικό χωράφι 4000μ - Αγία Βαρβάρα - Κα8

Tuesday 29th May 2018

€150,000.00

Ad Details

Οικιστικό χωράφι 4014 μέτρα Κα8 (Δόμηση 60%)


Φύλλο: 39

Σχέδιο: 22

Τεμάχιο: 686