ΕΥΚΕΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Wednesday 10th January 2018

€100,000.00

Ad Details

ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ 27 ΔΕΚΑΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑ