ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Tuesday 24th April 2018
Ad Details

Ζητείται Διανομέας σε εργοστάσιο επεξεργασίας χάρτου υγιεινής στη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου.

Προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου / Τεχνικής σχολής
  • Κατά προτίμηση κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού

Αποτείνεστε: 22486996