ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Monday 9th July 2018
Ad Details

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παραλαβή και οργάνωση εμπορευμάτων
 • Προετοιμασία παραγγελιών
 • Εκτέλεση χρεών διανομέα
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησηςφορτηγού.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Οργάνωση και διαχείριση πολλαπλών εργασιών / ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Άτομα με εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση, θα προτιμηθούν.

Αιτήσεις :

info@amsteso.com.cy ή στο Φαξ : +357 22467482.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.