Ζητείται νηπιαγωγός ή δασκάλα

Sunday 17th September 2017
Ad Details

Ζητείται νηπιαγωγός ή δασκάλα για την προετοιμασία παιδιού για το δημοτικό. Πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσο για τη μετάβασή της στο δικό μας χώρο, στον Αρχάγγελο. Μέρες Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, ώρες 2.30 - 3.30. Τηλ. 99 427531