Ζητείται Γραμματέας

Thursday 24th August 2017
Ad Details

Ζητείται Γραμματέας για οργάνωση γραφείου και εσωτερικές εργασίες Part Time

Καθήκοντα : κατ ‘ επέκταση καθήκοντα γραμματέας συμπεριλαμβανόμενων

  • Τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες του γραφείου
  • Σύνταξη επιστολών και εγγράφων
  • Τήρηση προγράμματος συναντήσεων με προμηθευτες και πελάτες
  • Διατήριση καταλόγου ημερήσιων εργασιών και εκκρεμοτήτων οπως : Διευθέτηση πληρωμών σε Δημόσιες Υπηρεσίες

( π.χ Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσία Φ.Π. Α , Δήμους κτλ)

  • Διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας με όλα τα μέσα ,
  • Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε προμηθευτες και συνεργάτες
  • Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση τις αλληλογραφίας
  • Παραλαβή επίσημων εγγράφων απο Δημόσιες Κρατικές Υπηρεσίες

Κατάθεση επιταγών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας
<