ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Wednesday 29th November 2017
Ad Details

Η ΑΚΤΗ, Κέντρο Μελετών και Έρευνας (www.akti.org.cy) ζητεί να προσλάβει άμεσα συνεργάτη, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη Διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και με εμπειρία σε υλοποίηση δράσεων δικτύωσης (events/networking) και προώθησης (marketing). Άριστη γνώση Αγγλικής είναι απαραίτητη. Η συνέντευξη θα γίνει στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Μισθός αναλόγως προσόντων. Υποβολή βιογραφικών μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017, μόνο ηλεκτρονικά στο project@akti.org.cy.