Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές αναζητεί εργασία

Friday 5th July 2019

€1,500.00

Ad Details

Πολιτικός μηχανικός E.M.Π. (2005),με γνώσεις Ευρωκωδίκων και λοιπών οικοδομικών κανονισμών,σχεδιατικών και στατικών προγραμμάτων, με εμπειρία πάνω στον δισδιάστατο & τρισδιάστατο σχεδιασμό,τις προμετρήσεις,τις επιμετρήσεις, τις κοστολογήσεις καθώς και στους ελέγχους προόδου των οικοδομικών εργασιών στην κατασκευή,ζητεί μόνιμη εργασία με σύμβαση εργασίας.Εmail επικοινωνίας: chrkala@gmail.com.