Μηχανικός αυτοκινήτων - Auto mechanic

Wednesday 4th April 2018
Ad Details

Ψάχνω για μια θέση δουλειά μηχανικού αυτοκινήτων στη Λεμεσό, έχω μεγάλη εμπειρία στη διάγνωση και επισκευή όλων των αυτοκινήτων

I am looking for a car mechanic job in Limassol, I have a lot of experience < diagnosing and repairing all cars