Πωλήσεις και διαχείριση ομάδας

Tuesday 24th April 2018
Ad Details

Η εταιρία μας σε συνεργασία με μεγάλο διεθνή οργανισμό Marketing&Management δίνει την ευκαιρία σε νέους/ες να εκπαιδευτούν και να ξεκινήσουν την μελλοντική τους καριέρα μαζί μας, στους τομείς του :

  • Communication
  • Marketing
  • Public relationship
  • Sales

Έχοντας ως αρχές τον Ανθρωποκεντρισμό, την Ομαδικότητα και την συνεχής ανέλιξη, οι διακριθέντες συνεργάτες θα έχουν την ευκαιρία ένταξης στο Business Development Program με συμμετοχή επαγγελματικών ταξιδιών σε γραφεία του Οργανισμού μας στην Μεσόγειο και ανάπτυξη σε διοικητικές θέσεις της εταιρίας στους τομείς του H.R. και Management

παρέχετε :

  • Personal Training
  • Πιστοποίηση σε Courses Sales, HR, Management
  • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών και extra bonus επίτευξης στόχου