ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Thursday 4th January 2018

€223,000.00

Ad Details

P.N. NIKOLAOU ESTATES LTD

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 693, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 365/Ε Tel. 97886598, 97886605 | Fax. 22665752 | www.propertiescy.com

4υπν., 190τμ. εσωτ. χώροι, σε οικόπεδο 260.50τμ., με διπλό καλυμ. πάρκινγκ, ψηλών προδιαγραφών (ΠΡΟ- ΣΦΟΡΑ)

€223.000 Π.Ε.Α.:Α+