ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ή ΑΣΚΟΎΜΕΝΟΥΣ

Monday 8th January 2018
Ad Details

Ζητούνται για άμεση απασχόληση Αδειούχοι ή Ασκούμενοι Φαρμακοποιοί, για την επαρχία Λευκωσίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


  • Να είναι αδειούχος ή ασκούμενος φαρμακοποιός.
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρονται ψηλές απολαβές και άλλα ωφελήματα,για το κατάλληλο πρόσωπο.

Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία στο FAX:22256344 η στο e-mail.: info@stpharmacies.com.

όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.