Νοσηλευτές/ριες

Tuesday 2nd July 2019
Ad Details

Ιδιωτική στέγη στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει νοσηλευτές για πλήρη απασχόληση. Απαιτούμενα προσόντα πτυχίο νοσηλευτικής. Για περισοτερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22770218