Βοηθός Οδοντιατρείου

Sunday 8th October 2017
Ad Details

Ψάχνουμε Βοηθό Οδοντιατρείου

Απαραίτητα προσόντα:
* Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
* Γνώση Η/Υ

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:
* Δίπλωμα βοηθού οδοντιάτρου ή παρόμοιες σπουδές
* Προηγούμενη εμπειρία

Περιμένουμε τα βιογραφικά σας στο info@perioorthoclinic.com