ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Saturday 23rd June 2018

€15.00

Ad Details

Πρώην Καθηγήτρια φιλόλογος με πολυετή πείρα παραδίδει μαθήματα της ειδικότητάς της σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία και Λατινικά) και προετοιμάζει απόφοιτους Λυκείου τόσο για τα Πανεπιστήμια της Ελλλάδος όσο και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22592938, 96628111