Προκήρυξη Κενών Θέσεων Επιστημονικών Λειτουργών στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Wednesday 6th December 2017
Ad Details

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τουλάχιστον δύο θέσεων Επιστημονικού Λειτουργού.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στις Θετικές Επιστήμες ή τις Επιστήμες της Μηχανικής και Μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Μάστερς

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας

Οι αιτήσεις για την πιο πάνω θέση, μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, πρέπει να φτάσουν στο ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ: www.research.org.cy