ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Thursday 4th October 2018
Ad Details

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών για όλα τα επίπεδα από έμπειρη καθηγήτρια - μεταφράστρια, απόφοιτη του Εθνικού & Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας. Προετοιμασία για όλες τις εξετάσεις. Τηλ. +357 99799888.