Ζητείται Πωλητής η Συνεργάτης

Tuesday 30th January 2018
Ad Details

Εταιρεία με έδρα το ΔΑΛΙ ζητά Πωλητή η Συνεργάτη για προώθηση των εμπορευμάτων τής σε Υπεραγορές και Περίπτερα για όλες τες Πόλης.

Πληροφορίες Χρίστος τηλ. 99622192