Προσφορά εργασίας σε μαθητές, φοιτητές και άνεργους

Thursday 25th January 2018
Ad Details

Προσφορά εργασίας σε μαθητές, φοιτητές και άνεργοι για Λάρνακα, Λευκωσία και Λεμεσό.

Ζητούνται άτομα από όλη τη Κύπρο για το τμήμα ενημέρωσης και προώθησης του οργανισμού μας. Στα άτομα που θα επιλεχθούν θα παρασχεθεί εκπαίδευση.

Προσόντα:

· Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

· Ευχάριστη Προσωπικότητα

· Άνεση επικοινωνίας

· Ομαδικότητα

Μισθός:

· Πληρωμή καθημερινή μετά το τέλος της εργασίας

Για συμμετοχή και πληροφορίες καλέστε για Λευκωσία: 99989824, για Λεμεσό: 96672795 και για Λάρνακα: 96240051