​Προσφορά εργασίας σε μαθητές, φοιτητές και άνεργοι για Λάρνακα, Λευκωσία και Λεμεσό.

Tuesday 13th February 2018
Ad Details

Ζητούνται άτομα από όλη τη Κύπρο για το τμήμα ενημέρωσης και προώθησης του οργανισμού μας. Στα άτομα που θα επιλεχθούν θα παρασχεθεί εκπαίδευση.

Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Ευχάριστη Προσωπικότητα
  • Άνεση επικοινωνίας
  • Ομαδικότητα

Μισθός:

  • Πληρωμή καθημερινή μετά το τέλος της εργασίας

Για συμμετοχή και πληροφορίες καλέστε για Λευκωσία: 99989824, για Λεμεσό: 96672795 και για Λάρνακα: 96240051