ΠΩΛΗΤΗΣ/PRESELLER ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

Tuesday 16th January 2018
Ad Details

Η Εταιρεία Savero Trading Ltd, εισαγωγείς και διανομείς αλκοολούχων και άλλων ποτών, μέλος της Ερωτόκριτος Λ. Αντωνιάδης & Υοί Λτδ Est. 1924 επιθυμεί να προσλάβει άτομα για την πλήρωση των πιο κάτω θέσης:

ΠΩΛΗΤΗΣ/PRESELLER ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Προώθηση των πωλήσεων. 
  • Είσπραξη
  • Ανάλυση ανταγωνισμού
  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Διοργάνωση προωθητικών ενεργειών σε συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ
  • Άδεια οδηγού
  • Απαραίτητη πείρα τουλάχιστον 2 ετών

ΑΠΟΛΑΒΕΣ: Αναλόγως πείρας και προσόντων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jobs1@savero.com.cy, η στο φαχ: 22494622