ΠΩΛΗΤΗΣ / PRESELLER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Monday 9th October 2017
Ad Details

Η Εταιρεία Savero Trading Ltd, εισαγωγείς και διανομείς αλκοολούχων και άλλων ποτών, μέλος της Ερωτόκριτος Λ. Αντωνιάδης & Υοί Λτδ Est. 1924 επιθυμεί να προσλάβει άτομo για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΠΩΛΗΤΗΣ / PRESELLER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

·Προώθηση των πωλήσεων σε υφιστάμενους και νέους πελάτες

·Είσπραξη

·Ανάλυση ανταγωνισμού

·Επικοινωνιακές ικανότητες

·Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

· Διοργάνωση προωθητικών ενεργειών
σε συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ

·Άδεια οδηγού

·Απαραίτητη πείρα τουλάχιστον 2 ετών

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Αναλόγως πείρας και προσόντων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

jobs1@savero.com.cy, ή στο fax 22494622