Εξωτερικός πωλητής-τρια

Monday 22nd October 2018
Ad Details

Εξωτερικός πωλητής-τρια, ζητείται από διαφημιστική εταιρεία, για
λογαριασμό της ίδιας και πελατών της, με καλή γνώση της Κυπριακής
αγοράς και κυρίως της Λευκωσίας, να διαθέτει δικό του μεταφορικό
μέσο και να γνωρίζει καλά Η/Υ και Αγγλικά.
Παρέχεται ευέλικτο πακέτο αποδοχών.
Βιογραφικά στο email : anodeprom@gmail.com με την επισήμανση
για τη θέση πωλητή.