ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

Tuesday 6th November 2018
Ad Details

Η Εταιρεία ICELINE (CYPRUS) LTD με έδρα την Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για την θέση ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΟΛΗ & ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Κύρια καθήκοντα

  • Προώθηση των προϊόντων σε υπεραγορές και σε χώρους μαζικής εστίασης.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δρομολογίων.
  • Εξεύρεση νέων πελατών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολών με μέσης εκπαίδευσης.

Εμπειρία σε πωλήσεις προϊόντων και ιδιαίτερα τροφίμων, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Επικοινωνία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : icelinesecretary@cytanet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες : τηλ : 22720404, κα Χριστιάνα