Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Monday 4th December 2017
Ad Details

Ζητήτε Βοηθός Ηλεκτρολόγου για ηλεκτρικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθέι προσόν. Μισθός αναλόγος προσόντων .