Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Monday 4th December 2017
Ad Details

Ζητήτε Βοηθός Ηλεκτρολόγου για ηλεκτρικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. Προηγούνενη εμπειρία θα θεωρήθεί προσόν. Ικανοποιητικός μισθός αναλόγος προσόντων .