ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΙ

Sunday 3rd June 2018
Ad Details

Ζητούνται για άμεση πρόσληψη οδηγοί για εργασία σε πιτσαρία στο κέντρο της Πάφου.

Πείρα όχι απαραίτητη

τηλ. 99 799 425