Οδηγός Φορτηγού

Friday 22nd December 2017
Ad Details

Ζητείται οδηγός φορτηγού με εμπειρία στη μεταφορά επίπλων. Άδεια φορτηγού "B". Καλές απολαβές και πλήρη ωφελήματα. Τηλ.22486632.