​ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΑΝΟΥ / ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Tuesday 17th October 2017
Ad Details
  • Με πείρα και τη σχετική άδεια οδήγησης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο:

jobs@biolandenergy.com

Να σημειωθεί ότι θα ενημερωθούν μόνο όσοι θα κληθούν στο στάδιο των συνεντεύξεων.

Λεωφόρος Ελευθερίας 3, Αραδίππου, Λάρνακα 7102 | Τηλ: 24 505050