Οδηγοί Διανομείς

Wednesday 27th September 2017
Ad Details

Η εταιρεία Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ ζητεί για άμεση πρόσληψη οδηγούς διανομείς με επαγγελματική άδεια οδήγησης. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22465600 Κο Ματθαίο Κο Δημήτρη.