Διανομέας

Monday 21st May 2018
Ad Details

Η εταιρεία HOMEWAYS LTD, εισαγωγείς και διανομείς ειδών σπιτιού, ζητά επειγόντως διανομέα για όλες τις πόλεις.

Απαραίτητη άδεια οδηγού και απαλλαγμένος στρατιωτικών υποχρεώσεων. Προηγούμενη πείρα, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Πληροφορίες