Ζητούνται άτομα για στήσιμο και μεταφορά επίπλων

Tuesday 25th September 2018
Ad Details

Ζητούνται άτομα για στήσιμο και μεταφορά επίπλων.

Απαραίτητα προσόντα:

- προηγούμενη πείρα σε παρόμοιο είδος εργασίας

- γνώση της ελληνικής γλώσσας

- άδεια οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22-771612